Tại sao sử dụng năng lượng mặt trờiTiết kiệm


TIẾT KIỆM


Hệ thống năng lượng mặt trời tạo ra điện miễn phí. Khi hệ thống năng lượng mặt trời hoạt động, khả năng giảm hóa đơn của bạn xuống 0 đồng. Việc giá điện tăng lên hàng năm, số tiền tiết kiệm của bạn chỉ tăng theo thời gian. Với điện mặt trời, bạn không còn nhạy cảm với việc tăng giá điện.


Sự độc lập


SỰ ĐỘC LẬP


Bạn có hài lòng với nhà cung cấp điện của bạn không? Bạn thích gì về họ? Cho đến bây giờ, bạn không có lựa chọn nào bạn trả tiền điện. Trở thành nhà máy điện của riêng bạn và ngừng trả tiền điện.


Tăng giá trị


TĂNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN


Năng lượng mặt trời là một trong những cải tiến tốt mà bạn có thể thực hiện. Cho dù bạn ở nhà trong 20 năm nữa hay chuyển đi trong 3 năm tới, tất cả khoản đầu tư vào năng lượng mặt trời của bạn sẽ được hoàn lại và NHIỀU HƠN khi bạn bán nhà. Bạn muốn chuyển đến một ngôi nhà có “chi phí sinh hoạt” lớn hay sống thoải mái mà không cần hóa đơn tiền điện?


Môi trường xanh


CUỘC SỐNG XANH


Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng loại bỏ lượng khí thải carbon của bạn. Chúng tôi có một cảm giác tự hào khi biết rằng bạn đang cung cấp năng lượng sạch, tái tạo cho ngôi nhà của mình. Chúng tôi đã chọn hợp tác với các Nhà sản xuất coi trọng “sức khỏe vật chất, tái sử dụng vật liệu, sử dụng năng lượng tái tạo.